DỊCH VỤ ỨNG TIỀN TỰ ĐỘNG
1.    Giới thiệu dịch vụ
Dịch vụ ứng tiền tự động - Airtime Credit là dịch vụ cho phép thuê bao di động Viettel khi hết tiền có thể tự động ứng trước tài khoản để không gián đoạn liên lạc khi tài khoản dưới mức 1000 đồng.
2.    Lợi ích dịch vụ
-    Tự động ứng tiền khi tài khoản gốc dưới mức 100 đồng để tránh không gián đoạn liên lạc.
-    Được tạm ứng với số tiền lớn hơn dịch vụ Ứng tiền hiện tại.
3.    Điều kiện sử dụng
-    Thuê bao đang hoạt động 2 chiều Thuê bao đã hoạt động tối thiểu 90 ngày kể từ ngày kích hoạt.
-    Mức tiêu dùng tài khoản gốc trung bình 3 tháng liền kề gần nhất tối thiểu là 70.000 VNĐ/tháng
 
4.    Cách sử dụng
Soạn DK gửi 9118 để đăng ký dịch vụ và hệ thống tự động ứng khi tài khoàn dưới 1000 đồng.
Hoặc soạn UT gửi 9118 để được ứng ngay từ 5000-50000 đồng phụ thuộc tiêu dùng 3 tháng gần đây nhất.
Phí dịch vụ: 10% số tiền được ứng
Ứng tiền ngay tại đây
Hoặc đăng ký dịch vụ tại đây
Các tin đã đưa
Về trang trước