iSign – Chữ Ký Cuộc Gọi
1.  Giới thiệu dịch vụ:
 iSign là dịch vụ có thể hiển thị nội dung các ký tự trên máy điện thoại trong mỗi cuộc gọi, tạo nên “chữ ký” riêng cho mỗi khách hàng là thuê bao di động Viettel
2.  Giá cước
- Cước thuê bao tháng: 6000 VNĐ/ tháng
- Cước thay đổi chữ ký: 100 VNĐ/ 1 lần thay đổi
3.  Hướng dẫn sử dụng
- Truy cập wapsite dịch vụ tại đây
- Đăng ký dịch vụ: DK gửi 9002
- Hủy đăng ký dịch vụ: Huy gửi 9002
- Thay đổi nội dung chữ ký  :  TD < nội dung chữ ký> gửi 9002
- Xem chữ ký mặc định hiện tại: CK gửi 9002
- Xem giới thiệu về dịch vụ: HD gửi 9002
- Từ chối nhận chữ ký từ tất cả các số điện thoại khác : Soạn TC gửi 9002
- Từ chối nhận chữ ký từ một số điện thoại nhất định  : Soạn TC gửi 9002 
( chú ý: không có khoảng trống giữa TC và số điện thoại )
- Kích hoạt  nhận chữ ký từ tất cả các số điện thoại : Soạn KHN gửi 9002
- Kích hoạt nhận chữ ký từ một số điện thoại nhất định : Soạn KHN gửi 9002 
( chú ý: không có khoảng trống giữa KHN và số điện thoại )
- Copy chữ ký từ một số điện thoại khác    : Soạn CP  < SĐT > Gửi 9002
- Tra cứu danh sách chữ ký HOT hiện tại   : Soạn HOT gửi 9002
- Tạm ngừng gửi chữ ký tới thuê bao khác  : Soạn TN gửi 9002
- Kích hoạt lại việc gửi chữ ký                    : Soạn KHG gửi 9002
- Khôi phục dịch vụ sau khi bị pending        : Soạn KP gửi 9002 
Các tin đã đưa
Về trang trước