Dịch vụ White List
Dịch vụ Whitelist
1. Giới thiệu dịch vụ:
   Quản lý cuộc gọi đến - Là dịch vụ cho phép khách hàng đăng ký thời gian (giờ/ngày/tháng), để trong khoảng thời gian đó, khách hàng chỉ nhận cuộc gọi từ các số thuê bao trong danh sách đã đăng ký trước (thuê bao đăng ký bao gồm cả thuê bao trong mạng và ngoài mạng Viettel).
Đối với các thuê bao đã sử dụng dịch vụ Sao lưu danh bạ Phonesafe, Soạn: DB gửi 1600 để đăng ký các số điện thoai được phép gọi đến máy của bạn chính là danh bạ điện thoại. 
2. Đăng ký dịch vụ:
-   Đăng ký qua SMS : Soạn tin DK gửi 1600.
3. Giá cước:
-   10.000đ/tháng (miễn phí cước thêm số vào danh sách đăng ký nhận cuộc gọi).
Các tin đã đưa
Về trang trước